Fot refleksologi massasje

Praksisen med manipulering av punktene på føttene for å balansere energien som sirkulerer rundt i kroppen, stimulerer kroppens naturlige helberedelses-prosess. Disse punktene blir kaldt reflekser og hvert reflekspunkt korresponderer til ulike deler av kroppen, det kan være en kjertel, et organ eller andre deler av kroppen. Når vi manipulerer, kan refleksene trigge psykiske reaksjoner i de korresponderende kroppsdeler.

Del denne siden